Col·laboració premsa | Colaboración prensa | Collaboration Press

Revista Musical Catalana. Secció "UT MUSICA". Serie d'artícles "L’encantadora de feres" a càrrec de Rafael Argullol.

Revista Musical Catalana. Sección "UT MUSICA". Serie de artículos "L'encantadora de feres" a cargo de Rafael Argullol.

Catalan Music Magazine. Section "UT music." Series of articles, "The Enchantress of beasts" by Rafael Argullol.

Litografia | Premsa | I·lustració | Bio | Contacte
Carme Peris © 2007-2011